Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Kongress - så funkar det

Kongressen äger rum vart fjärde år i november och är organisationens högsta beslutande organ. På kongressen fattar de valda ombuden beslut om vad Fysioterapeuterna ska tycka, prioritera och arbeta med de kommande fyra åren. Kongressen väljer också ny förbundsstyrelse, etiskt råd, revisorer och hedersmedlemmar.

Nominera och välja ombud

På kongressen deltar 85 ombud, det vill säga representanter som fattar beslut. De representerar distrikt, sektioner och studentsektionerna. Alla medlemmar kan nominera ombud. En nominering är ett förslag, ombuden väljs på distriktets/sektionens årsmöten. Nomineringsperioden är normalt från sent på hösten ungefär fram till årsskiftet året innan kongressen äger rum, men nomineringar kan även meddelas direkt till distrikt och sektioner innan årsmötet äger rum.

Förslag från förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen tar fram och skickar ut förslag inför kongressen. De handlar om ställningstaganden, prioriteringar och vad Fysioterapeuterna ska arbeta med de kommande fyra åren. Förslagen arbetas fram under året innan kongressen och ska som senast skickas ut till ombuden x månader innan kongressen äger rum.

Motioner

Det är inte bara förbundsstyrelsen som får lägga förslag till kongressen, det har alla medlemmar rätt att göra. Motioner är idéer och förslag från medlemmar om förbundets framtida verksamhet eller ställningstaganden. Motionsperioden äger rum på våren samma år som kongressen.

Välja företrädare

Kongressen ska välja en ny förbundsstyrelse, ett etiskt råd och revisorer. På förra kongressen valdes en valberedning, som förbereder valen så att det finns genomtänkta förslag att ta ställning till. Valberedningen lägger fram förslag, men det är ombuden på kongressen som beslutar vilka som ska väljas. Alla medlemmar har rätt att ge förslag på vilka man tycker ska väljas. Nominering till dessa uppdrag sker normalt från december och fram till februari samma år som kongressen äger rum.

På plats

Utöver det som är beskrivet ovan behandlar kongressen även verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, skapar utrymme för delaktighet och dialog tillsammans. Dessutom blir det tillfälle att ha en fest tillsammans och bjuda in intressanta gäster och besökare.