Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Vad vi gör & tycker

Fysioterapeuterna är fack- och professionsförbundet för alla Sveriges fysioterapeuter. Vi ingår i akademikernas centralorganisation Saco. Vi är en demokratisk medlemsorganisation och har inga kopplingar till något politiskt parti.

Vår gemensamma grund

Förbundsordförande Cecilia Winberg.

Cecilia Winberg, förbundsordförande

Cecilia Winberg valdes till förbundsordförande för Fysioterapeuterna vid kongressen 2020. I sitt uppdrag har Cecilia ett särskilt engagemang i att visa på bredden av fysioterapeuters kompetens samt att skapa en starkare gemenskap i förbundet och en tydlig koppling mellan de fackliga frågorna och professionsfrågorna.

Läs mer

Frågor & svar

Vad innebär det att Fysioterapeuterna är ett fack- och professionsförbund?

Som fack- och professionsförbund arbetar vi både med att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av vår profession. Vi företräder dig som medlem i förhandlingar och stöttar dig när du hamnar i svåra situationer i ditt arbetsliv. Men vi är också en plattform för dig att utvecklas i ditt yrke till exempel via kurser och utbildningar.

Förbundet bedriver också ett omfattande påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter för att fysioterapeuters kompetens ska användas på ett sätt som kommer medborgare och samhälle till del på bästa sätt. 

Vi ser att vårt yrkesutövande, våra utbildningar och forskning inom vårt kunskapsområde hänger nära samman med villkoren i arbetslivet, exempelvis lön, arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans i förbundet utvecklar vi vården och arbetar för ett hållbart yrkesliv och bra villkor. 

Vilka är förbundets prioriterade områden?

Fysioterapeuterna driver opinion och påverkan i frågor som är viktiga för våra medlemmars arbetsliv, villkor, lön och professionsutveckling. Vi driver också frågor kopplade till vårt kunskapsområde fysioterapi och hur vår kunskap används inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort.  

Några prioriterade frågor just nu är: 

  • En högre lön och bättre löneutveckling för fysioterapeuter
  • Ett hållbart arbetsliv för alla medlemmar
  • Statlig reglering av specialistutbildningen
  • En nära vård med ett personcentrerat arbetssätt
  • En hållbar hälso- och sjukvård i ett hållbart samhälle.
Läs mer om våra hjärtefrågor

Vad är skillnaden mellan distrikt och sektion?

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning och är till för alla som arbetar inom det geografiska området. Distriktet driver förbundets frågor lokalt, företräder förbundet i förhandlingar samt ger medlemmar råd och stöd i frågor som rör anställning och villkor. 

För att främja medlemmarnas professionsutveckling finns 16 olika sektioner. Sektionernas uppdrag är att sprida kunskap om sina respektive områden, bland annat genom att anordna kurser och utbildningar, hålla i nätverk och bevaka kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt. 

Var hittar jag Fysioterapeuternas stadgar?

Vem är fysioterapeuternas förbundsordförande?

Cecilia Winberg valdes till fysioterapeuternas förbundsordförande vid kongressen 2020.  

 

 

Läs mer om Cecilia

Vilka personer är ledamöter i förbundsstyrelsen?

Alla frågor & svar