Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Fysioterapeuterna utbildning AB

Fysioterapeuternas utbildningsbolag arbetar med utbildningsfrågor. Bolaget är helägt av Fysioterapeuterna.

Utbildningsbolaget har till uppgift att ansvara för infrastrukturen för Fysioterapeuternas utbildningsaktiviteter. Det gäller fackliga utbildningar för förtroendevalda på olika nivåer, men även utbildningar för fysioterapeuters fortbildning och vidareutbildning.

Fysioterapeuterna Utbildning har investerat i en lärplattform för att tillgängliggöra förbundets utbildningar till medlemmar och på sikt även andra målgrupper. Lärplattformen implementeras under 2024.

Förbundet har fattat ett strategiskt beslut om att erbjuda en ökad andel digitala utbildningar, då det innebär ett minskat resande och möjlighet för fler att delta.