Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

FYIs stipendium

År 2018 instiftades två stipendier av sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Från och med år 2023 är summan för varje stipendium 10 000 kronor. Stipendiet kan sökas av dig som är medlem i sektionen och studerar magister/master inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin.

Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på master/magisternivå med god kvalitet. 

Information om ansökan 

Ansökningsperioden är från och med 1 maj till och med 30 september. Stipendiet delas ut 1 december. Projektet ska sedan presenteras i samband med FYIM's årsmöte under februari året efter. Vinnarna kommer även att inbjudas till årsmötet och/eller kongress året efter för att presentera resultaten.

Ansökningarna kommer att granskas av minst tre representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin. 


Ansökan mailas, senast 30 september, till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. Märk mailet med "stipendium 2024".

OBS! Endast ansökningar enligt nedan instruktion kommer att tas med i urvalsprocessen.

Till ansökan bifogas:

  1. Projektplan, använd typsnitt Times New Roman, storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida
  2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som sökande är antagen som magister/mastersstudent
  3. Ekonomisk kalkyl.

Ansvarig för stipendierna är Sofia Ryman Augustsson, docent, leg fysioterapeut, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Besked ges 1 december 2024 och stipendiet betalas ut därefter.