Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Sektionens verksamhet

Sektionens uppgift är att inspirera och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med onkologi, palliativ vård och hematologiska sjukdomar. Vi arbetar för att synliggöra fysioterapeutens kompetens och viktiga roll inom dessa områden.

Sektionen för onkologi och palliativ medicin bildades 1991 under namnet Onkologisektionen. År 2001 bytte sektionen namn till sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi. Vi välkomnar därför också fysioterapeuter som arbetar med andra diagnosgrupper inom palliativ medicin. Inom sektionen finns intresseområdena cancerrehabilitering, hematologi, lymfterapi och palliativ fysioterapi. 

Patienterna återfinns i alla åldersgrupper och inom både öppen- och slutenvård. Som fysioterapeuter är vi en del av teamet både i den preventiva och rehabiliterande vården, liksom i den palliativa vården i livets slutskede. De mångfacetterade symtomen kräver kompetens inom flera områden som exempelvis andning/cirkulation, smärta, ortopedi, neurologi och även kännedom om farmakologi och nutrition.

Sektionen fungerar som ett nätverk för fysioterapeuter inom området och verkar för utbildning och kunskapsspridning genom årliga utskick, hemsida, Facebook och annonsering i tidningen Fysioterapi. Sektionen fungerar även som remissinstans för Fysioterapeuterna.