Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att lägga fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen och etik- och hållbarhetsrådet. Valberedning väljs av kongressen.

Valberedningen väljs av kongressens ombud och är självständiga från förbundsstyrelsen. Valberedningen har till uppgift att förbereda valen till nästa kongress. Valberedningen består av ordförande, två ledamöter och ersättare för dessa. 

Samlar in underlag

Inför kongressen samlar valberedningen information från många olika håll för att ett bra underlag när förslagen till nya företrädare ska tas fram. Det gör man bland annat genom att föra samtal med den sittande förbundsstyrelsen samt anställda på kansliet för att samla kunskap om vilken kompetens och erfarenhet som är viktig för kommande mandatperiod.

Alla medlemmar kan nominera

Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till de olika uppdragen som ska väljas på kongressen. Du kan även nominera dig själv. Alla förslag behandlas konfidentiellt och synpunkter på potentiella kandidater välkomnas.

Förslag tas fram till kongressen

När alla nomineringar kommit in intervjuar valberedningen de nominerade. Sedan tar de fram ett förslag som presenteras i god tid innan kongressen, så att ombuden kan förankra det val som ska göras. Valberedningen ska eftersträva att den bredd som finns bland medlemmarna också återspeglas i valen vid kongressen. 

Valberedning 2021-2024