Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Företagare

Som fysioterapeut med eget företag fyller du en viktig funktion för att erbjuda befolkningen en god och nära vård. Som medlem i Fysioterapeuterna får du ett medlemserbjudande som är anpassat särskilt för företagande fysioterapeuter, utöver det som ingår i det ordinarie medlemskapet.

Förmåner och erbjudanden för dig som företagare

Aktuellt för dig som företagare

Se hela kalendariet

Behöver jag som är företagare vara med i A-kassan?

A-kassan kan vara en bra försäkring om du skulle bli arbetslös. Även företagare

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag är företagarmedlem. Gäller inkomstförsäkringen för mig?

Ja det gör den, så länge du är medlem i a-kassan och uppfyller övriga krav.

Läs mer hos Folksam

Jag jobbar extra för ett fotbollslag på min fritid. Räknas jag då som vårdgivare?

Det beror på. De flesta ideella föreningar räknas inte som vårdgivare och omfattas då inte av hälso- och sjukvårdens regelverk.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Vad skiljer företagande inom fysioterapeutisk verksamhet från andra företag?

Det som skiljer verksamhet som fysioterapeut från annan verksamhet är att det rör sig om hälso- och sjukvård, dvs. ett reglerat område. Förutom de vanliga frågorna kring start av verksamhet behöver du därför också ha information om vilka krav som ställs på vårdgivare.

Som företagarmedlem får du tillgång till råd och stöd och mer information om vad som gäller för dig som vårdgivare.

Läs mer om vad som gäller för vårdgivare

Jag vill bli företagare. Vad behöver jag tänka på om jag köper en befintlig etablering?

Det är jättebra att du inför ett sådant stort beslut gör din research och omvärldsbevakning noggrant.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Vad bör jag ta för arvode när jag engageras för en föreläsning eller som konsult?

Du behöver beräkna ditt arvode utifrån dina kostnader och prissätta därefter.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Vad är nationella taxan?

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag driver företag. Vad behöver jag tänka på som arbetsgivare?

Om du har anställda i din verksamhet behöver du ansöka om arbetsgivarregistrering.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag driver företag. Vad behöver jag tänka på som vårdgivare?

Som hälso- och sjukvårdspersonal har du ett stort ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Betraktas du dessutom som vårdgivare tillkommer det ytterligare skyldigheter. 

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag funderar på att starta eget inom coaching och PT-verksamhet. Räknas jag då som vårdgivare?

Något lagligt hinder för en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast att ägna sig åt coaching eller PT-verksamhet finns inte.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Vilka skyldigheter har jag om jag ska starta eget inom digital fysioterapi eller ”angränsande verksamhet”?

Det beror på vilken typ av verksamhet eller tjänster som ska erbjudas och om det räknas som hälso- och sjukvård.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Hur definieras egenvård och vilka skyldigheter har jag som hälso- och sjukvårdspersonal?

Egenvård definieras som hälso- och sjukvårdsåtgärder som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag har egen fysioterapimottagning men ska nu avveckla verksamheten. Vad gör jag med patientjournalerna?

Om du inte avser att driva verksamheten vidare behöver du se till att patientjournalerna tas om hand så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.