Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Medlemskategorier - vad passar dig?

Du kan vara medlem i Fysioterapeuterna från det att du börjar dina studier och är välkommen att stanna kvar även när ditt yrkesverksamma liv är avslutat.

Medlemskategorier

Anställd - ordinarie medlemskap

För ordinarie medlemskap i Fysioterapeuterna krävs godkänd fysioterapeutexamen (eller sjukgymnastexamen före 2014) med legitimation från Socialstyrelsen.

Du anger var du är anställd i din ansökan, för att vi ska veta vilket kollektivavtal du tillhör. Du räknas som anställd/ordinarie medlemskap så länge du har en anställning, även om du är över 65 år.

Om du inte är anställd kan du söka medlemskap som arbetslös. Då får du reducerad avgift under en period. Det gäller även vid långvarig sjukdom samt föräldraledighet.

Medlemskap i en sektion ingår i avgiften. Medlemskap i ytterligare sektion kostar 13 kr per sektion och månad.

Medlemsavgift (även över pensionsålder): 290 kr/mån.

Mer om avgift och betalning

Företagare

Du som driver eget bolag söker medlemskap som företagare för att få rätt till särskilda förmåner och all information för företagare. Vi ger dig råd, stöd och fina erbjudanden som passar ditt företagande. Du räknas som företagare så länge ditt företag är aktivt, även om du passerat 65 år. 

Medlemsavgift företagarmedlem: 150 kr/mån + serviceavgift 675 kr per kvartal inklusive moms.

Läs mer om vad som ingår som företagarmedlem

Pensionär

När du är pensionär, har avslutat din yrkesverksamhet (det vill säga inte längre är anställd och/eller inte längre driver egen verksamhet) kan du vara pensionärsmedlem.

Du kan själv ändra sysselsättning till pensionär via Min sida. 

Medlemsavgift pensionär (ej yrkesverksam): 25 kr/mån.

Min sida

Studerande

Studerande vid grundutbildningen till fysioterapeut kan bli studerandemedlem. Då får du tillgång till hela medlemskapet, inklusive vår tidning och särskilda föreläsningar under din studieperiod för bara 200 kr.

Medlemsavgift studerande: 200 kr för hela studietiden.

Läs mer om medlemskapet som studerande