Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Hållbarhet

Fysioterapeuternas arbete ska genomsyras av de mål på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som beskrivs i Agenda 2030. Fysioterapeuternas verksamhet ska ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen kvalitet på uppdraget. I vår hållbarhetsstrategi kan du läsa mer om vårt arbete för hållbarhet.

I arbetet med att nå våra mål har vi ett hållbart förhållningssätt som präglar hela förbundets arbete. Vi strävar efter att ha så låg negativ påverkan på miljö, samhälle och människor som möjligt. Vi bidrar också genom att påvisa hur fysioterapi och fysioterapeuter genom sina insatser bidrar till positiv påverkan på miljö, samhälle och människor.