Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Utbildningar för din yrkesutövning

Som legitimerad fysioterapeut finns det många områden att hålla sig uppdaterad inom. Fysioterapeuterna erbjuder både lite längre kurser och kortare webbinarier.

Kurs i Medicinsk pedagogik - för specialisthandledare och blivande specialistfysioterapeuter

Kursen har som mål att öka din kompetens inom medicinsk pedagogik och erbjuder ett ökat kontaktnät med kollegor som handleder blivande specialistfysioterapeuter eller som är blivande specialistfysioterapeut.

Målgrupp:

Specialistsökande som har antagits till Fysioterapeuternas specialistutbildning och specialistfysioterapeuter som handleder blivande specialister.

Omfattning:

Kursen inleds med en introduktion som utförs via e-post, följt av fyra digitala kursträffar med föreläsningar, individuella skrivuppgifter samt gruppdiskussioner. Deltagarna måste ha möjlighet till medverkan via Zoom. Kursens design är baserad på deltagarnas aktiva medverkan i sin lärprocess. 

Kursplan:

Läs mer om kursen här: Ladda ner kursplan

Kurstillfälle hösten 2024:

Kursstart: 25 september, kl13:00-16:00
Resterande kursträffar: 10 oktober, 22 oktober, 7 november, kl13:00-16:00

Sista anmälningsdatum: 17 september. Anmälan kan komma att stängas tidigare om kursplatserna fylls tidigare.

Bokningsvillkor:

Vid anmälan till kursen gäller följande: Bokningsvillkor

Kursavgift:

Medlem: 4 875kr inklusive moms (3 900kr exklusive moms)
Ej medlem: 9 875kr inklusive moms (7 900kr exklusive moms)

Sagt om kursen vid senaste kurstillfällen 2023:  

"Evidensbaserade modeller, strategier och verktyg för att främja lärande som jag kan tillämpa praktiskt i mitt uppdrag som handledare."

"Jag tycker att hela formatet har varit bra, föreläsning som varvats med diskussion och studieuppgifter mellan träffar med olika upplägg." 

"Jag har fått ökad kunskap och förståelse kring min roll som handledare och vad jag kan göra för att stötta den lärande i sin process."  

Vid frågor:

Hör av dig till specialist@fysioterapeuterna.se 

Anmäl dig här

Kurs i förbättringskunskap

Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap syftar till att ge dig en grundläggande kunskap i förbättringskunskap för att kunna initiera och driva konkreta förbättringsarbeten i din kliniska vardag.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till de som har en pågående specialistutbildning eller planerar att påbörja specialistutbildningen. 

Kursen riktar sig även till dig som är företagare för att uppnå kraven i Socialstyrelsens föreskrift om kvalitets- och ledningssystem (SOSFS, 2011:9). 

Omfattning:

Genomförs digitalt, med en förinspelad introduktionsföreläsning, följt av fem digitala träffar med föreläsning en gång per månad.

Kostnad:
Kostnadsfritt för dig som har en pågående specialistutbildning.
1000 kr (inklusive moms) för övriga medlemmar.
4000 kr (inklusive moms) för icke medlemmar.

Utbildningstillfällen:
Ej fastslaget.