Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Lunchmingel 15/5 kl 12:10

Publicerad: 2024-05-14 13:14 • Uppdaterad: 2024-05-14 13:48

Välkomna in till sektionens lunch mingel för en kreativ dialog kring framtidens cancerrehabilitering!

Vi önskar stöd av våra medlemmar, inför arbetet med regeringens utredningen

 ”En uppdaterad nationell cancerstrategi för framtiden”! 

Sektionen har fått i uppdrag att lämna in förslag till en uppdaterad nationell cancerstrategi. 

Anslut genom länken nedan.

Välkomna in!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNiZDI0MzYtNzkyZi00MmUwLTg1MTQtNjM3YjMyMjE3NmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290a2c7af-fc43-4d36-b966-e53f6e008715%22%2c%22Oid%22%3a%22029cd852-5da0-47fe-ba01-8fdea9082794%22%7d


 

Medlemsmöte Webbinar Professionsutveckling Onkologisk och palliativ fysioterapi