Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Kvinnlig fysioterapeut, sedd från sidan, lutad över ett skrivbord tittandes på en datorskärm.

Foto: Colourbox.

Professionsjuridik

Som legitimerad profession inom hälso- och sjukvården har du ansvar för att följa lagar och regleringar inom området. Här har vi samlat vanliga frågor och svar, samt länkar till tillämpade lagar.

Frågor & svar professionsjuridik

Behöver jag föra journal när jag jobbar extra för en ideell förening?

De flesta ideella föreningar räknas inte som vårdgivare och omfattas då inte av hälso-och sjukvårdens regelverk.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

I journalerna hänvisar jag ibland genom att skriva: ”se anteckning ovan” – är detta korrekt?

Det är inte enbart du som ska kunna tillgodogöra dig innehållet i handlingen. Ibland kan andra vårdgivare behöva läsa vad du antecknat.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

När kan en patientjournal läsas utan patientens samtycke?

Vad gäller frågan om när en journal kan läsas utan patientens samtycke regleras detta i 4 kap. 5 § patientdatalagen respektive 3 kap. 5 och 6 §§ lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

När kan en patientjournal lämnas ut?

Huvudregeln är att det i princip endast är den personal som deltar i vården av patienten som är behörig att ta del av patientens journal. En begäran om att få ut en patientjournal kan göras muntligen eller skriftligen. Om begäran görs muntligen

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Kan jag ta ut en avgift för utlämnande av patientjournal?

En patient har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) rätt att kostnadsfritt få en kopia på de personuppgifter som vårdgivaren behandlar om patienten, ett så kallat registerutdrag. Denna rätt omfattar även

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag har egen fysioterapimottagning men ska nu avveckla verksamheten. Vad gör jag med patientjournalerna?

Om du inte avser att driva verksamheten vidare behöver du se till att patientjournalerna tas om hand så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Vad gäller vid delegering av arbetsuppgifter?

Att delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Vilka skyldigheter har jag om jag ska starta eget inom digital fysioterapi eller ”angränsande verksamhet”?

Det beror på vilken typ av verksamhet eller tjänster som ska erbjudas och om det räknas som hälso- och sjukvård.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag funderar på att starta eget inom coaching och PT-verksamhet. Räknas jag då som vårdgivare?

Något lagligt hinder för en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast att ägna sig åt coaching eller PT-verksamhet finns inte.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Hur definieras egenvård och vilka skyldigheter har jag som hälso- och sjukvårdspersonal?

Egenvård definieras som hälso- och sjukvårdsåtgärder som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Kan jag som fysioterapeut rekommendera patienten att ta receptfria läkemedel?

Vad som är egenvård ska bedömas från fall till fall. Att själv ta receptfria läkemedel kan falla in under egenvård.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Alla frågor & svar