Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
En kvinnlig fysioterapeut i dörröppningen i hallen hemma hos en man.

Hälso- och sjukvårdens utveckling

Utvecklingen av samhälle och teknik driver på förändringar inom vården. Det påverkar oss som yrkesutövare på många sätt. Här beskriver vi några av de större utvecklingsområdena som är aktuella just nu.

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet i internationella jämförelser. Samtidigt finns flera utmaningar, bland annat stora rehabiliteringsbehov, ojämlik hälsa och ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård, samt ett stort behov av samordning mellan olika vårdnivåer, olika vårdgivare och andra delar av samhället.

Befolkningen blir allt äldre och andelen med kroniska sjukdomar ökar samtidigt som hälso- och sjukvården har stora svårigheter med kompetensförsörjningen. För en fortsatt hålla hög kvalitet krävs utveckling och förändringsarbete inom flera områden.