Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Din kompetensutveckling

Din utbildnings- och utvecklingskurva som fysioterapeut startar från grundutbildningen och pågår till den sista yrkesverksamma dagen.

Alla fysioterapeuter ska ha goda förutsättningar till fortbildning och kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Baserat på verksamhetens, patientens och fysioterapeutens behov krävs ett kontinuerligt arbete med uppdatering och utveckling av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Fortbildning och kompetensutveckling

Fortbildning är den kontinuerliga uppdatering av kunskaper som krävs för att arbeta i enlighet med sitt legitimationsansvar. Med kompetensutveckling menar vi en utveckling, antingen fördjupning eller breddning, av kunskaper, förmågor och färdigheter, tex genom specialistutbildning.

Vi tycker det är självklart att kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov, ska möjliggöra en attraktiv karriär- och löneutveckling. Vi arbetar för att kompetensstegar/karriärstegar med inrättade och differentierade tjänster ska finnas i alla verksamheter oavsett huvudman eller organisationsform.

Specialisering inom fysioterapi

Idag finns det 17 specialistområden. Som specialistfysioterapeut kan du exempelvis ansvara för implementering av nya arbetssätt, ansvara för utveckling av vårdprogram och riktlinjer, utveckla den specialiserade vården inom specialistområdet eller närliggande område, handleda kollegor vid svårare patientfall med mera.

Läs mer om specialistutbildningen

Forskning inom fysioterapi

Vår yrkesutövning utgår ifrån forskning inom fysioterapi tillsammans med beprövad erfarenhet. Utveckling av fysioterapi som profession och kunskapsområde är beroende av såväl grundforskning som klinisk forskning. Idag finns det cirka 850 disputerade fysioterapeuter i Sverige och forskning bedrivs aktivt inom många områden.

För att påbörja en forskarutbildning behöver du ha en godkänd magisterutbildning. Forskarutbildning kan läggas upp på flera sätt och söks i konkurrens. Kontakta någon av de lärosäten i Sverige som har forskarutbildning för mer information. 

Forskning pågår

I varje nummer av Fysioterapi finns artiklar i serien Forskning pågår, som ett stöd för dig som medlem att hålla dig á jour med relevant forskning.

Översiktsartiklarna är skrivna av forskare och kliniker, de flesta fysioterapeuter, och sammanställer forskning med relevans för fysioterapi.

 

Tidningen Fysioterapi