Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Specialistutbildning

Specialistutbildningen för fysioterapeuter är en treårig utbildning som kombinerar teoretiska studier med klinisk tjänstgöring under handledning. Administration, antagning och slutligt godkännande av specialistfysioterapeuter sköts av Fysioterapeuterna.

Porträtt av manlig fysioterapeut utomhus.

Om specialistutbildningen för fysioterapeuter

Utbildningen genomförs under cirka tre år, och är integrerad i den kliniska anställningen. Parallellt med detta genomförs teoretiska studier till en magister och andra kurser. Administration, antagning och slutligt godkännande av specialistfysioterapeuter sköts av Fysioterapeuterna.

Läs mer

Kalendarium för specialistutbildningen

Se hela kalendariet

Frågor & svar

Vad gör en specialistfysioterapeut?

En specialistfysioterapeut ansvarar för implementering av evidens och nya arbetssätt, samt utvecklar vårdprogram och stödjer utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi. De tar sig an komplicerade kliniska frågeställningar, bedömer, diagnosticerar och behandlar komplexa och/eller sällan förekommande patientfall. Dessutom verkar de som instans för second opinion och handleder kollegor. Det finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi.

Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling genom att:

 • ansvara för implementering av evidens och nya arbetssätt
 • utveckla vårdprogram inom specialistområdet
 • stödja utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi
 • ta sig an komplicerade kliniska frågeställningar
 • bedöma, diagnosticera och behandla komplexa och/eller sällan förekommande patientfall
 • verka som instans för second opinion
 • handleda kollegor.
Läs mer om specialistutbildningen

Hur blir jag specialistfysioterapeut?

Specialistutbildningen för fysioterapeuter är en treårig utbildning som kombinerar teoretiska studier med klinisk integrering under handledning. För att få genomgå specialistutbildningen behöver du ha kandidatexamen i fysioterapi samt två års klinisk erfarenhet som leg fysioterapeut om minst 75 procent av heltidsanställning.

Vanligen finns två ansökningstillfällen per år till specialistutbildningen: 1 februari samt 1 september. Varje specialistområde har en egen studiehandledning som anger allmänna och specialitetsspecifika lärandemål med målbeskrivningar och förslag på utbildningsaktiviteter.

Läs mer om specialistutbildningen

Varför är det viktigt med handledning under specialistutbildningen?

Syftet med handledningen är att den ska vara en hjälp för dig som ska bli specialist. Med handledaren får du möjlighet att bolla frågor, få vägledning samt hjälp att belysa styrkor, svagheter, upplevelser och erfarenheter hos dig själv i din kliniska verksamhet. Handledningen är ett professionellt samtal och erfarenhetsutbyte i och runt det kliniska arbetet samt en länk mellan teori och praktik. 

Läs mer om specialistutbildningen

Hur får jag tag på en handledare?

Du kan få tag i en handledare på olika sätt:

 • Fråga kollegor inom specialistområdet.
 • Via din arbetsgivare – kanske har ni specialister på din arbetsplats som kan vara din handledare. 
 • Genom att kontakta godkända specialister inom specialistområdet. Kontaktuppgifter till godkända specialister inom ditt valda specialistområde får du genom att maila specialist@fysioterapeuterna.se där du anger att du planerar att börja specialistutbildningen, specialistområde och önskar komma i kontakt med potentiella handledare.
Läs mer om specialistutbildningen

När är sista ansökningsdag?

Det finns två ansökningstillfällen där sista ansökningsdag är:

 • 1 februari, respektive
 • 1 september.

Vid dessa tillfällen hanteras alla ansökningsärenden. 

Läs mer om specialistutbildningen

Vad kostar specialistutbildningen?

Specialistutbildningen kostar 1500 kronor för medlemmar.

Medlemskapet ska bestå under hela utbildningsperioden för att specialistcertifikat ska kunna erhållas efter slutförd specialistutbildning. Går du ur förbundet under specialistutbildningen kommer du att debiteras en ytterligare kostnad.

För icke medlemmar kostar det 15000 kronor. Avgiften faktureras i samband med påbörjad handläggning. 

Utöver detta kan det tillkomma kostnader för auskultation och handledning, litteratur, kurser med mera.

Läs mer om specialistutbildningen

Hur länge behöver jag vara medlem innan jag kan ansöka till medlemspris?

För att gå specialistutbildningen för medlemskostnad behöver du varit medlem i minst fyra månader innan du skickar in din ansökan om att påbörja specialistutbildningen.

Alla frågor & svar