Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Kvinnlig fysioterapeut instruerar patient hur en rörelse ska utföras.

Din arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktig för dig som enskild medarbetare, men också en förutsättning för att bedriva en patientsäker verksamhet. Fysioterapeuterna arbetar på många olika sätt för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för alla medlemmar.

Arbetsmiljö är allt runt omkring dig på din arbetsplats. Det kan handla om fysiska saker som lokaler, ljud och arbetsredskap men även om hur arbetet är organiserat eller om frågor som arbetsbelastning och stress. Vi har alla ett ansvar för vår arbetsmiljö men arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att arbetsmiljön är bra. 

Skyddsombud

En viktigt del i vårt arbete för en god arbetsmiljö är att välja skyddsombud. Skyddsombudet har ett viktigt uppdrag att lyssna på kollegorna , lyfta problem vidare i organisationen och att vara del i uppföljningen. 

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbunden samverkan och riskbedömningar finns det goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser. 

Ansvar för arbetsmiljö

Alla har vi ett ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö, och arbetsgivaren har utifrån lagstiftning ett särskilt ansvar.

Som medarbetare har du ett ansvar att berätta för din chef eller ditt skyddsombud om det är något som skulle kunna fungera bättre på din arbetsplats.

Som chef har du ett ansvar som representant för arbetsgivaren att lyssna på det som medarbetare och skyddsombud säger och att genomföra åtgärder och följa upp det som har gjorts för att trygga en god arbetsmiljö.

Som skyddsombud har du ett uppdrag att lyssna på kollegorna, att lyfta problem vidare i organisationen och att vara del i uppföljningen.

Stöd inom arbetsmiljö

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att utbilda verksamhetens arbetsmiljö- och skyddsombud i frågor som rör arbetsmiljö. Fysioterapeuterna rekommenderar de utbildningar som anordnas av organisationerna SuntArbetsliv och Prevent.

Suntarbetsliv och Prevent tillhandahåller kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet. Deras verksamhet ska bidra till att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Suntarbetsliv - offentlig sektor

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs av de fackliga organisationerna tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona.

Suntarbetsliv

Prevent - privat sektor

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prevent

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den statliga myndighet som ska se till att lagar kring arbetsmiljö följs. Här finner du lagar, föreskrifter och andra texter angående arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket

Kvinnlig fysioterapeut visar manlig patient hur en rörelse ska utföras.

Använd avvikelserapporteringen i arbetsmiljöarbetet

Avvikelsehanteringen kan i högre utsträckning användas när det gäller brister i arbetsmiljön och resursfördelning. Ett bra arbete kring avvikelser i verksamheten bidrar även till en bättre arbetsmiljö.

Avvikelsehantering

Frågor & svar

Chefen kritiserar oss öppet inför patienter och ändrar ofta våra arbetsuppgifter. Vad kan vi göra?

En god arbetsmiljö handlar inte enbart om arbetsbelastning utan även om sociala sammanhang, personlig autonomi och relationer.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

En kollega är alltid negativ mot mig utan att framföra någon saklig kritik. Vad ska jag göra?

Du behöver lyfta detta med din närmaste chef. Det du utsätts för kan vara kränkande särbehandling.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Omorganisationen har ökat vår utsatthet och nu ska jag få ännu mer ansvar. Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Arbetsgivaren är ansvarig för att leda och fördela arbetet och har även huvudansvaret för arbetsmiljön.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

En kollega fäller sexistiska kommentarer. Vad kan vi göra?

Enligt Diskrimineringslagen har din chef skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier mellan medarbetare.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Jag är redan hårt pressad men ska få ännu mer ansvar. Får arbetsgivaren göra så?

Arbetsgivaren är ansvarig för att leda och fördela arbetet och har även huvudansvaret för arbetsmiljön.

Detta innehåll är tillgängligt endast för medlemmar i Fysioterapeuterna. Innehåll för företagare är tillgängligt endast för företagarmedlemmar. Är du medlem - logga in. Är du inte medlem - välkommen att bli en del av vår gemenskap.

Alla frågor & svar