Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Dina rättigheter som medlem

Dina rättigheter som medlem regleras i förbundets stadga, som beskriver vår organisation och vår verksamhet.

Som medlem har du enligt våra stadgar följande rättigheter:

  • Du har rätt att få råd, vägledning och bli företrädd i frågor som rör din yrkesutövning och dina rättigheter som arbetstagare eller företagare.
  • Du har tillgång till information, nätverk, utbildningstillfällen, gemenskap och vid behov kvalificerad hjälp.
  • Du får stöd i din yrkesutveckling.
  • Du har rätt att delta i val om vem som ska företräda dig i ditt distrikt, i din sektion eller som ombud på kongressen.

När du blir medlem går du med på att:

  • Du ska genom eget engagemang bidra till att professionens ställning stärks och utvecklas inom ditt verksamhetsområde samt i samhället och på arbetsmarknaden.
  • Du ska följa förbundets stadgar och etiska regler.
  • Du ska följa överenskommelser som förbundet ingått genom förhandlingar.
  • Du ska betala beslutade avgifter i rätt tid.

Här hittar du Fysioterapeuternas stadgar