Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Det här ingår i ditt medlemskap

Vi finns här för dig i din arbetsvardag och när det blir problem på arbetsplatsen eller i yrkeslivet. Vi anordnar utbildningar, nätverk, och mycket mer som är av nytta för dig i din yrkesutövning. Inkomstförsäkring, lönestatistik och vår tidning Fysioterapi ingår i medlemskapet. Plus fina erbjudanden på försäkringar, resor, böcker och annat.

Förmåner & erbjudanden

Aktuell lönestatistik

Som medlem har du tillgång till Saco lönesök där du kan ta fram lönestatistik för fysioterapeuter utifrån olika parametrar som kön, ålder, arbetsgivare, examensår med mera.

Länk till Saco lönesök

Frågor & svar

Hur blir man medlem?

Ansök om medlemskap här på vår webbplats. För att bli medlem behöver du studera till, eller ha examen och legitimation som fysioterapeut.

Här hittar du mer fakta om medlemskapet

Varför ska jag vara medlem?

Vi finns här för dig i din arbetsvardag och om det blir problem på arbetsplatsen eller i yrkeslivet. Du får tillgång till utbildningar och nätverk, och inkomstförsäkring, lönestatistik och vår tidning Fysioterapi ingår i medlemskapet.  

Den viktigaste förmånen som ett medlemskap ger är att vi företräder dig som medlem på lokal och nationell nivå i förhandlingar och andra sammanhang som påverkar dina arbetsvillkor och ditt arbetsliv. Det är kärnuppgiften för oss som fackförbund.

Läs mer om förmåner och erbjudanden

Vad innebär det att Fysioterapeuterna är ett fack- och professionsförbund?

Som fack- och professionsförbund arbetar vi både med att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av vår profession. Vi företräder dig som medlem i förhandlingar och stöttar dig när du hamnar i svåra situationer i ditt arbetsliv. Men vi är också en plattform för dig att utvecklas i ditt yrke till exempel via kurser och utbildningar.

Förbundet bedriver också ett omfattande påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter för att fysioterapeuters kompetens ska användas på ett sätt som kommer medborgare och samhälle till del på bästa sätt. 

Vi ser att vårt yrkesutövande, våra utbildningar och forskning inom vårt kunskapsområde hänger nära samman med villkoren i arbetslivet, exempelvis lön, arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans i förbundet utvecklar vi vården och arbetar för ett hållbart yrkesliv och bra villkor. 

Varför har ni en karenstid innan man får tillgång till all service?

Efter fyra månaders karenstid får du tillgång till all individuell medlemsservice. Anledningen till karenstiden är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Vilka är förbundets prioriterade områden?

Fysioterapeuterna driver opinion och påverkan i frågor som är viktiga för våra medlemmars arbetsliv, villkor, lön och professionsutveckling. Vi driver också frågor kopplade till vårt kunskapsområde fysioterapi och hur vår kunskap används inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort.  

Några prioriterade frågor just nu är: 

  • En högre lön och bättre löneutveckling för fysioterapeuter
  • Ett hållbart arbetsliv för alla medlemmar
  • Statlig reglering av specialistutbildningen
  • En nära vård med ett personcentrerat arbetssätt
  • En hållbar hälso- och sjukvård i ett hållbart samhälle.
Läs mer om våra hjärtefrågor

Vad är skillnaden mellan distrikt och sektion?

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning och är till för alla som arbetar inom det geografiska området. Distriktet driver förbundets frågor lokalt, företräder förbundet i förhandlingar samt ger medlemmar råd och stöd i frågor som rör anställning och villkor. 

För att främja medlemmarnas professionsutveckling finns 16 olika sektioner. Sektionernas uppdrag är att sprida kunskap om sina respektive områden, bland annat genom att anordna kurser och utbildningar, hålla i nätverk och bevaka kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt. 

Varför ska man vara medlem i en sektion?

För att utvecklas i din profession, få tillgång till den senaste kunskapen och få möjlighet till nätverkande och utbildningar. Våra 16 sektioner arbetar för att främja medlemmarnas professionsutveckling inom respektive område. Medlemskap i en sektion ingår alltid i ditt medlemskap, och om du vill kan du välja att vara medlem i flera. Du kan själv välja sektion på Min sida.

Min sida
Alla frågor & svar