Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Kongress 2024

Vi möts för kongress i Stockholm 15 & 16 november 2024. Kongressen fattar beslut om vad Fysioterapeuterna ska tycka, prioritera och arbeta med de kommande fyra åren. Kongressen väljer också ny förbundsstyrelse.

Ta reda på mer om kongressen

Förslag från förbundsstyrelsen - propositioner

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen kallas för propositioner. Här kan du ta del av utkast till de förslag som förbundsstyrelsen arbetar med inför Kongress 2024. Om du vill framföra synpunkter ska du kontakta ditt kongressombud.

Läs mer
Kvinna står bakom en pulpet med en dator och gestikulerar inför en skara åhörare.

Kongressen - så funkar den

På kongressen fattar de valda ombuden beslut om vad Fysioterapeuterna ska tycka, prioritera och arbeta med de kommande fyra åren. Kongressen väljer också ny förbundsstyrelse, etiskt råd, revisorer och hedersmedlemmar.

Läs mer

Frågor & svar

Vad gör ett kongressombud?

Ett kongressombud är med och fattar beslut genom att rösta på kongressen. Ombudet ska företräda sitt distrikt/sin sektion. Ombudet förväntas också läsa alla handlingar och förbereda sig innan kongressen, bland annat genom att prata med medlemmarna i sitt distrikt/sin sektion, så att man känner att man kan företräda dem på ett bra sätt.

Läs mer om kongressen

Får jag nominera vem som helst till kongressombud?

Den du nominerar behöver vara medlem i Fysioterapeuterna och ditt distrikt/din sektion. Personen behöver också vara tillfrågad och ha tackat ja. I övrigt är det fritt fram! Det går också bra att nominera sig själv.

Läs mer om kongressen

Vad måste ett kongressombud kunna?

Du behöver inga särskilda förkunskaper. Du kommer i god tid att få ta del av både handlingar, det vill säga förslag och texter, så att du kan diskutera dem med medlemmarna i ditt distrikt/din sektion. Du kommer också erbjudas utbildning och information kring hur arbetet går till på en kongress.

Läs mer om kongressen

Hur går valet av kongressombud till?

Alla medlemmar kan nominera den som de tycker ska bli kongressombud. Nomineringarna tas omhand av distrikt och sektioner och valet av ombud sker vid respektive distrikts årsmöte samt av respektive sektion, inklusive studentsektionen.

Läs mer om kongressen
Alla frågor & svar