Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Nominera företrädare

Vid kongressen väljer ombuden ledamöter till förbundsstyrelsen och rådet för etik och hållbarhet, för kommande mandatperiod. Alla medlemmar kan nominera kandidater till uppdragen.

Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till förbundsstyrelsen och etik- och hållbarhetsrådet. Nomineringsperioden är vanligen december-februari, årsskiftet innan kongressen hålls.

Den du nominerar måste vara medlem i förbundet och tillfrågad om hen är intresserad av uppdraget. Du kan även nominera dig själv. 

Innan nominering är det viktigt att sätta sig in i vad uppdraget innebär, så att kandidaten som nomineras har goda förutsättningar att ta sig an uppdraget.

Noggrann genomgång av förslagen

Alla förslag behandlas konfidentiellt och synpunkter på potentiella kandidater välkomnas. När nomineringstiden är över gör valberedningen en noggrann genomgång av inkomna förslag. De kontaktar nominerade personer för att få mer information om dem.

Förslag till kongressen

När alla nomineringar gåtts igenom och information om kandidaterna sammanställts, tar valberedningen fram ett förslag till kongressen om vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen och i etik- och hållbarhetsrådet.