Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen i första hand via vår funktionsbrevlåda: haboped@fysioterapeuterna.se

I styrelsen kan samma person ha flera olika uppdrag, här ser du samtliga uppdrag som finns registrerade på personerna i styrelsen.

Sektionsstyrelse för Sektion Habilitering och pediatrik

Thomas Airio Ordförande

Ida Edvinsson kongressombud suppleant

Ida Edvinsson Ledamot

Anna Frintzer Ledamot

Annika Jernberg Grönlund Ledamot

Christine Jones Revisor

Cecilia Mårtensson Sekreterare

Cecilia Mårtensson Ledamot

Lena Nygren-Bonnier Kongressombud

Lena Nygren-Bonnier Ledamot

Lena Nygren-Bonnier Kassör

Anna Rönnefeldt Ledamot