Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Sektionens verksamhet

Habilitering och pediatriks verksamhet spänner över områden som kunskapsutbyte, kunskapsspridning, metodutveckling och forskning, nätverkande, påverkansarbete och internationellt samarbete.

Sektionens uppgift är att verka för utveckling och spridning av metodik inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi. Det gör vi genom att arrangera fortbildningstillfällen, så kallade habopeddagar, och genom medlemsbladet Krumeluren som kommer ut två gånger per år. Vi nätverkar socialt och sprider kunskap och information. Våra kontaktombud har direktkontakt med alla våra medlemmar vilket resultetar i ett löpande kunskapsutbyte.

Vi verkar också för en kvalificerad grundutbildning samt fortbildning av legitimerade fysioterapeuter inom pediatrisk verksamhet. Styrelsen för dialog med landets olika utbildningar och/eller Fysioterapeuterna i angelägna frågor väckta av årsmöte, kontaktombud eller enskilda medlemmar. Ett forum för det är sektionsrådet, där ordförandena från varje sektion deltar.

Samverkan sker med Fysioterapeuternas vetenskapliga råd, samt högskolegruppen. Styrelsen håller sig à jour med aktuellt metodutvecklingsarbete och forskning inom pediatrisk fysioterapi och arrangerar föreläsningar för presentation av nya rön. Internationellt samverkar vi med våra nordiska syskonorganisationer. 

Vi vill också främja samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar inom samma område.