Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Våra råd

Förbundsstyrelsen har till sitt förfogande ett antal grupperingar som är rådgivande i olika frågor.

Distriktsordföranderådet

Distriktsordföranderådets uppgift är samverkan mellan lokal och central nivå i förbundet. Syftet är att stimulera en bra verksamhet i distrikten, utbyta erfarenheter, samt att distrikten ska vara aktiva i förbundets opinionsbildningsarbete.

Distriktet representeras i rådet av distriktsordförande. Vice ordförande i förbundsstyrelsen är ordförande för Distriktsordföranderådet.

Rådet för arbetsliv och avtal

Rådet för arbetsliv och avtal är rådgivande till förbundsstyrelsen i avtals- och förhandlingsfrågor.

Varje distrikt utser inom sin styrelse en representant till rådet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.

Sektionsrådet

Sektionsrådet har till uppgift att arbeta med professionsfrågor samt att ge sakkunskap inom olika specialistområden av professionen. Rådet arbetar även med frågor som rör specialistordningen samt är delaktiga i förbundets påverkansarbete.

Varje sektion utser inom sig en representant till Sektionsrådet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för Sektionsrådet.

Rådet för företagande

Rådet för företagande arbetar med frågor som rör företagare och deras verksamhet och utveckling.

Varje distrikt utser inom sig en representant. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.

Utbildningspolitiskt råd

Det utbildningspolitiska rådet har till uppgift att arbeta med utbildningspolitiska frågor på alla nivåer, att vara aktiv i opinionsarbetet, att vara en kontakt mellan förbund, lärosäten och högskolegrupp samt att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och en länk till kansliet i dessa frågor.

Fem ledamöter nomineras till förbundsstyrelsen och ska representera lärosäten, verksamheter och olika delar av landet. Mandatperioden är fyra år med möjlighet till omval en period till.

Vetenskapligt råd

Vetenskapliga rådet är förbundets sakkunniga och förbundsstyrelsens beredningsorgan i vetenskapliga frågor. Vetenskapliga rådet har autonomi i förhållande till förbundsstyrelsen.

Ordförande i förbundsstyrelsen och förbundets sakkunniga inom FoU är adjungerade till vetenskapliga rådets möten och vetenskapliga rådets ordförande kan adjungeras till förbundsstyrelsens möten. Förbundsstyrelsen kan efter förslag från vetenskapliga rådet utse ett antal vetenskapliga rådgivare för individuella uppdrag.

Etik- och hållbarhetsrådet

Etik- och hållbarhetsrådet är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters professionella utövande.

Rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler. Det har även till uppgift att tillse hur förbundets verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och hur professionen kan bidra till ett hållbart samhälle.

Rådet består av fyra ledamöter varav tre utses av kongressen. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.