Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

För handledare

Att vara handledare utvecklar inte bara den du handleder utan många gånger också dig själv. Här hittar du information om rollen som handledare.

Som klinisk handledare inom specialistutbildningen är din uppgift att:

  • fungera som bollplank och stöd vid utformningen av studieplanen
  • bistå med kollegialt erfarenhetsutbyte i det kliniska arbetet för valda moment eller aspekter kopplat till lärandemålen
  • följa upp att innehållet i planen genomförs och vara ett stöd för reflektion kring lärandet
  • intyga att aktiviteter i studieplanen är genomförda och kompetensmål uppfyllda.

Den kliniska handledningen ska motsvara totalt 30 timmar fördelat på tre år vilket kan fördelas på ca fem tillfällen/år. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp, fysiskt eller på distans.

I dagsläget är handledningen på de flesta arbetsplatser inte systematiskt strukturerad av arbetsgivaren. Ta därför upp med din arbetsgivare hur du skulle kunna integrera handledarskapet i ditt arbete. Lyft fram alla fördelar med att det finns så många specialister som möjligt inom fysioterapiprofessionen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens.

Webbinarium 

Ta del av vårt inspelade webbinarium inför ditt handledaruppdrag.

Länk till inspelat webbinarium på YouTube.

Kurs i medicinsk pedagogik

Fysioterapeuternas kurs i medicinsk pedagogik har som mål att öka din kompetens inom medicinsk pedagogik och erbjuder ett ökat kontaktnät med kollegor som handleder blivande specialister eller är blivande specialist.