Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Om specialistutbildningen

Specialistutbildningen för fysioterapeuter kombinerar teoretiska studier med klinisk integrering under handledning.

Utbildningen genomförs under cirka tre år, och är integrerad i den kliniska anställningen. Parallellt med detta genomförs teoretiska studier till en magister och andra kurser. Administration, antagning och slutligt godkännande av specialistfysioterapeuter sköts av Fysioterapeuterna.

Individuellt utformad

Specialistutbildningen är en individuellt utformad vilket innebär att innehållet kan se olika ut för olika personer beroende på de erfarenheter, kunskaper och meriter som den sökande har med sig vid specialistutbildningens början.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav för att få genomgå specialistutbildningen är kandidatexamen i fysioterapi samt två års klinisk erfarenhet som leg fysioterapeut om minst 75 procent av heltidsanställning.

Varje område har egen studiehandledning

Varje specialistområde har en egen studiehandledning som anger allmänna och specialitetsspecifika lärandemål med målbeskrivningar och förslag på utbildningsaktiviteter.

I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som specialistfysioterapeuten ska utveckla under sin specialistutbildning. De allmänna målen gäller för alla specialiteter inom fysioterapi medan de specifika är beroende av vilket specialistområde fysioterapeuten specialiserar sig inom.

Dispens från handledning

Om du anser att du uppfyller alla formella krav samt lärandemål som studiehandledningen för ett specialistområde beskriver, kan du ansöka om dispens från handledning.

Två ansökningstillfällen

Vanligtvis finns två ansökningstillfällen per år till specialistutbildningen:

  • 1 februari, samt
  • 1 september.

Vid dessa tillfällen hanteras alla typer av ansökningsärenden.

Medlemmar har rabatt

För att gå specialistutbildningen för medlemskostnad behöver du ha varit medlem i minst fyra månader innan du skickar in din ansökan om att påbörja specialistutbildningen.