Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Vision & värdegrund

Tillsammans i förbundet har vi formulerat en vision och värdegrund som vägleder oss och en strategi som beskriver hur vi ska arbeta för att nå våra mål.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på tre principer:

  • I rörelse - Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling.
  • Trovärdiga - Vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga.
  • Tillsammans - Vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Strategi

Fysioterapeuternas strategi är ett verktyg för hur vi når våra mål och vår vision.

Strategin har fyra huvudområden:

  • Fysioterapeuterna ska vara starka samarbetare
  • Fysioterapeuterna ska ha en stark attraktionskraft
  • Fysioterapeuterna ska ta tydlig ställning
  • Fysioterapeuterna ska ligga i framkant

Strategin kan fungera som en ledstång att hålla sig i när vi planerar och genomför vår verksamhet.

Strategin är beslutad av förbundsstyrelsen i maj 2023 och gäller under de närmsta tio åren. Tiden vi lever i är dock föränderlig och snabbfotad, vilket kan leda till strategin behöver revideras under 10-årsperioden. Det beslutet fattar i så fall förbundsstyrelsen.

Kort version av strategin

Strategi 2023